"Life Natura" Zone

LIFE is een project dat door de Europese Gemeenschap werd opgestart in 1992, gericht is op natuurbehoud (LIFE Natuur) en op initiatieven en activiteiten hiertoe, zowel in Europa als in de rest van de wereld (LIFE Derde wereld).

Het project “Duinen van Piscinas – Berg Arcuentu” omvat 4 sites rond Arbus. In deze zone worden verschillende heuvels met bomen beschermd, evenals enkele diersoorten: het Sardijns hert, de zeeschildpad, de landschildpad, de gouden arend, de slechtvalk en andere zeldzame diersoorten. Er werden kantoren geopend om bezoekers informatie te verschaffen, en tijdens begeleide bezoeken kunnen de verschillende dierbare, natuurlijke bronnen ontdekt worden: de zandduinen van Piscinas zijn een van de grootste duingebieden in Europa, en de aanwezigheid van het Sardijns hert vertegenwoordigt er 10% van de wereldpopulatie.

dune di piscinas, monte arcuento

Een gedeelte van deze zone ligt ook in het Geo-mijnpark van Sardinië, door de Unesco erkend als werelderfgoed. De twee projecten houden rekening met het milieu en de historische waarden waardoor een bezoek een erg aangename ervaring wordt. Het is mogelijk om de mijnen van Montevecchio en Ingurtosu te bezoeken. In de 17de eeuw waren deze mijnen baanbrekend op vlak van technische ontwikkelingen in de mijnindustrie.